1. Pārskats

Kā šīs lapas publicētājs Jungheinrich zina, cik jums ir svarīgi, ka tiek nodrošināta jūsu datu konfidencialitāte. Tāpēc vēlamies apliecināt, ka mēs ievērojam visas likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz datu privātumu un datu drošību. Šajā dokumentā sniegsim jums detalizētu informāciju par veidu, apmēru un mērķi, kādā personas dati tiek izmantoti mūsu tiešsaistes piedāvājumiem un ar tiem saistītajās tīmekļa vietnēs.

Mūsu mājaslapu iespējams apmeklēt, nesniedzot nekādu informāciju par sevi. Ieejot Jungheinrich AG tīmekļa vietnē, starp jūsu izejas ierīci un mūsu serveri notiek dažādas informācijas apmaiņa. Vairāk informācija par šo ir sniegta sadaļā par datu apstrādes mērķiem.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR – General Data Protection Regulation) nosacījumiem jums ir dažādas tiesības, kuras jums ir tiesības izmantot attiecībās ar mums. Tās ietver tiesības iesniegt iebildumus pret atsevišķiem datu apstrādes veidiem, it īpaši datu apstrādi reklāmas nolūkos. Vairāk informācijas par šo ir sniegta sadaļā par jūsu tiesībām.

Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu datu privātuma paziņojumu, lūdzu, jebkurā laikā sazinieties ar mūsu uzņēmuma datu privātuma speciālistu (-iem). Nepieciešamā kontaktinformācija ir sniegta nākamajā sadaļā.

2. Uzņēmuma, kurš atbildīgs par datu apstrādi, nosaukums un kontaktinformācija, un uzņēmuma datu privātuma speciālista vārds un kontaktinformācija

Ar Jungheinrich Lift Truck datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz zemāk minēto adresi, norādot, ka sūtījums adresēts Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistam, vai pa e-pastu: info@jungheinrich.lv.  

Izlaides ziņas

Atbildīgais par saturu timeklī www.jh-profishop.lv:

Publicētājs:
Jungheinrich Lift Truck SIA
Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058, Latvija 

Tālr: +371 678 13913
E-pasts:
info@jungheinrich.lv

3. Jungheinrich un dažādu datu saņēmēju datu apstrādes mērķi, juridiskais pamats un leģitīmās intereses


Vispārīga informācija

Mēs apstrādājam lietotāju personas datus tikai saskaņā ar atbilstošiem datu privātuma noteikumiem. Tas nozīmē, ka lietotāju dati tiek apstrādāti tikai gadījumos, kad tas ir noteikts ar likumu, lietotājs ir devis piekrišanu, vai šāda datu apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu īstenošanai saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Personas dati, piemēram, jūsu vārds, adrese, telefona numurs vai e-pasta adrese, netiek reģistrēti, ja vien jūs šo informāciju nesniedzat brīvprātīgi, piemēram, informatīvās vēstules, iesnieguma vai pieprasījuma ietvaros.

Tikai gadījumos, kad jūs esat devis iepriekšēju piekrišanu, vai, kad saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, vai likumā noteikto neesat iebildis, mēs izmantosim personas datus mūsu produkcijas mārketinga nolūkos.

Piekļuve mūsu tīmekļa vietnei

Ienākot mūsu tīmekļa vietnē, jūsu izejas ierīcē izmantotais pārlūks automātiski nosūta mūsu tīmekļa vietnei/aplikācijai paredzēto informāciju uz mūsu serveri, un tā uz laiku tiek saglabāta žurnālfailā. Šo procesu mēs nevaram ietekmēt. Līdz ar jūsu pieslēgšanos tiek ierakstīta un līdz automātiskai izdzēšanai saglabāta šāda informācija:

 • internetam pieslēdzamās ierīces, no kuras nosūtīts pieprasījums, IP adrese;
 • piekļuves datums un laiks;
 • atvērtā faila nosaukums un URL;
 • tīmekļa vietne/aplikācija, kas izmantota piekļuvei (attiecīgais URL);
 • jūsu izmantotais pārlūks vai, kad nepieciešams, jūsu internetam pieslēdzamā datora operētājsistēma, un interneta pieslēguma nodrošinātāja nosaukums.

IP adreses apstrādes juridiskais pamats ir noteikts GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Mūsu leģitīmās intereses izriet no turpmāk minētajiem datu apkopošanas mērķiem. Atcerieties, ka apkopotie dati mums nedod nekādas tiešas norādes par jūsu identitāti, un mēs šajā sakarā neizdarām nekādus secinājumus. Jūsu izejas ierīces IP adresi un iepriekš minētos datus mēs izmantojam šādiem mērķiem:

 • lai nodrošinātu vienmērīga savienojuma izveidi;
 • lai nodrošinātu, ka mūsu tīmekļa vietni ir ērti izmantot;
 • lai nodrošinātu sistēmas drošību un stabilitāti.

Tāpat savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam tā sauktās sīkdatnes, izsekošanas rīkus, kontrolrādītāju metodes un sociālo mediju spraudņus. Precīza kārtība un tas, kā jūsu dati tiek izmantoti šiem mērķiem, ir plašāk aprakstīts sadaļās par tiešsaistes klātbūtni un tīmekļa vietnes optimizāciju, pakalpojumu iekļaušanu un trešo pušu saturu.

Informatīvā vēstule

Jaunāko informāciju un piedāvājumus no Jungheinrich jūs varat saņemt mūsu informatīvajā vēstulē. Ja jūs esat norādījis savu e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu sadaļā „E-pasta adresātu saraksts”, nospiedis pogu „Abonēt” un vēlreiz apliecinājis pierakstīšanos, uzspiežot uz saites, kas nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi (dubultā piekrišana), mēs apstrādāsim un izmantosim jūsu e-pasta adresi, lai regulāri nosūtītu jums pieprasīto informatīvo vēstuli. Informatīvās vēstules abonēšana ir brīvprātīga izvēle, un ar to saistītā datu apstrāde notiek saskaņā ar jūsu piekrišanu.

Jums jebkurā laikā ir tiesības un iespēja atteikties no dalības informatīvo vēstuļu adresātu sarakstā noklikšķinot uz atrakstīšanās saites, kas pieejama informatīvajā vēstulē.

Jūsu dati netiek sniegti trešajām personām.


Saziņa

Kad jūs sazināties ar mums (caur kontaktu veidlapu vai e-pastu), sniegtā lietotāja informācija tiek izmantota, lai apstrādātu un izpildītu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu iesniegto pieprasījumu (pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas).

Lietotāja informācija var tikt uzglabāta Klientu attiecību pārvaldības sistēmā (CRM sistēma) vai salīdzināmo pieprasījumu iestatījumā.

4. Tiešsaistes klātbūtne un tīmekļa vietnes optimizācija

Sīkdatnes – vispārīga informācija

Mēs savās tīmekļa vietnēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir maza apjoma teksta fails, kuru jūsu pārlūks automātiski izveido un uzglabā jūsu izejas ierīcē (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī, utt.), kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu. Sīkdatnes nerada nekāda veida apdraudējumu jūsu izejas ierīcei un nesatur vīrusus, Trojas zirgus vai citas ļaunprogrammatūras. Sīkdatnes satur informāciju, kas sagatavota saistībā ar konkrēto izmantoto izejas ierīci. Taču tas nenozīmē, ka mēs ar sīkdatnēm iegūstam tiešu informāciju par jūsu identitāti. Viens no sīkdatņu izmantošanas iemesliem ir nodrošināt jums ērtāku piekļuvi. Tāpēc mēs izmantojam tā sauktās sesijas sīkdatnes, lai noteiktu, vai jūs jau esat apmeklējis atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes lapas. Šīs sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, kad aizverat mūsu mājaslapu. Tāpat mēs izmantojam pagaidu sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājiem draudzīgu vietnes darbību; šīs sīkdatnes jūsu izejas ierīcē tiek uzglabātas noteiktu laiku. Ja jūs atkārtoti apmeklējat mūsu mājaslapu, lai izmantotu mūsu piedāvātos pakalpojumus, fakts, ka jau esat apmeklējis šo vietni, kā arī jūsu veiktie ieraksti un iestatījumi, tiks konstatēti automātiski, lai jums tie nav jāievada vēlreiz.

Mēs izmantojam sīkdatnes arī, lai uzskaitītu mūsu tīmekļa vietnes lietošanas statistiku un izvērtētu, kā optimizēt mūsu piedāvājumu, kā arī parādītu tieši jums atlasītu informāciju. Kad jūs atkārtoti apmeklējat mūsu mājaslapu, sīkdatnes ļauj mums automātiski konstatēt, ka jau esat apmeklējis mūsu mājaslapu. Šīs sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas pēc noteikta laika. Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski apstiprina sīkdatņu izmantošanu.

Taču jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai jūsu datorā netiek uzglabātas nekāda veida sīkdatnes, vai lai vienmēr pirms jaunas sīkdatnes izveides parādās uzvednes logs. Tomēr pilnīga sīkdatņu deaktivēšana var nozīmēt, ka jūs nevarēsiet izmantot visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas. Sīkdatņu uzglabāšanas periods ir atkarīgs no to mērķa, un tas nav visām vienāds.


Google Analytics un Google Optimize

Lai izveidotu uz vajadzībām balstītu piedāvājumu un nodrošinātu nepārtrauktu mūsu tīmekļa vietņu optimizāciju saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu (piekrišana), mēs izmantojam pakalpojumu Google Analytics, kas ir Google Inc. ("Google") nodrošināts tīmekļa analīzes pakalpojums. Tāpat izmantojam arī tīmekļa vietnes paplašinājumu Google Optimize. Tiek izveidoti anonīmi lietotāju profili, un tajos tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu iegūtā informācija par jūsu darbībām šajā tīmekļa vietnē, piemēram:

 • pārlūkprogrammas veids/versija;
 • izmantotā operētājsistēma;
 • nosūtītais URL (iepriekš apmeklētā lapa);
 • saimniekdatora nosaukums (IP adrese);
 • servera pieprasījuma laiks,

tiek nosūtīta Google serverim ASV un uzglabāta tur. Google ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairoga līgumam, un tādējādi atbilst Eiropas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Mēs izmantojam Google Analytics tikai, kad ir aktivizēta IP adreses anonimizācija. Tas nozīmē, ka Google Eiropas Savienības dalībvalstīs un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu dalībvalstīs saīsina lietotāju IP adreses. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un saīsināta tur.

Lietotājs savā pārlūkprogrammā var uzstādīt atbilstošu iestatījumu, kas bloķē sīkdatņu uzglabāšanu. Taču mēs vēlamies norādīt, ka tādējādi varētu nebūt iespējams izmantot visas tīmekļa vietnes piedāvātās funkcijas. Lietotājs var novērst sīkdatņu izstrādāto datu par tīmekļa vietnes izmantošanu (IP adrese) apkopošanu un šo datu apstrādi Google, lejuplādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kā alternatīvu pārlūkprogrammas spraudnim vai pārlūkprogrammām mobilajās ierīcēs ir iespējams uzstādīt opt-out sīkdatni, kas novērš tālāku Google Analytics datu apkopošanu šajā tīmekļa vietnē.


Google AdWords tiešsaistes reklamēšanas programma

Zemāk uzskaitītie un mūsu izmantotie mērķēšanas pasākumi tiek veikti saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu (piekrišana). Ar mūsu izmantotajiem mērķēšanas pasākumiem vēlamies nodrošināt, ka jūsu izejas ierīcēs tiek rādītas tikai tās reklāmas, kas atbilst jūsu faktiskajām vai vēlamajām interesēm. Gan jūsu, gan mūsu interesēs ir neapgrūtināt jūs ar reklāmām, kas jums neinteresē.

Šajā tīmekļa vietnē izmantojam Google AdWords tiešsaistes reklamēšanas programmu un tās ietvaros veicam konversijas meklēšanu. Šīs sīkdatnes tiek uzstādītas, kad lietotājs noklikšķina uz Google izvietoto reklāmu. Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, ieskaitot Google, izvieto reklāmas interneta vietnēs un izmanto uzkrātās sīkdatnes, lai izvietotu reklāmas saskaņā ar lietotāja iepriekšējiem šo vietņu apmeklējumiem. Šo AdWords sīkdatņu termiņš ir 30 dienas, un gclid rādītāja sīkdatņu termiņš ir 90 dienas, un tās netiek izmantotas personu identificēšanai. Google var nodot šo informāciju trešajām pusēm gadījumos, kad to paredz likumdošana vai kad trešās puses apstrādā informāciju Google vārdā. Google nekādā gadījumā neasociēs jūsu IP adresi ar jebkādiem citiem Google rīcībā esošiem datiem.

Datu apkopošanu un uzglabāšanu var deaktivizēt jebkurā laikā, un tas paliks spēkā arī turpmāk. Jūs varat atspējot Google sīkdatņu izmantošanu lapā Google reklāmu deaktivizēšana. Tāpat jūs varat atspējot konversijas meklēšanas sīkdatnes, iestatot jūsu pārlūkprogrammu tā, lai tā bloķētu sīkdatnes no domēna "googleadservices.com". Taču mēs vēlamies norādīt, ka tādējādi varētu nebūt iespējams izmantot visas tīmekļa vietnes piedāvātās funkcijas.


Google Remarketing (veicinošā tirgvedība) un DoubleClick

Google izmanto DoubleClick sīkdatnes Google Network vietnēs un specifiskiem Google pakalpojumiem, lai piedāvātu atbalstu AdWords klientiem un publicētājiem reklāmu izvietošanai un pārvaldīšanai tīmeklī. Kad jūs ieejat tīmekļa vietnē un atverat vai uzklikšķināt uz reklāmas, kas izvietota Google Network tīmekļa vietnē, uz jūsu pārlūkprogrammu var tikt nosūtītas DoubleClick sīkdatnes. Uz jūsu pārlūkprogrammu nosūtītās DoubleClick sīkdatnes ir tādas pašas, kādas tiek izmantotas, apmeklējot tīmekļa vietnes, kurās tiek izmantota DoubleClick reklāmas programma. Ja jūsu pārlūkprogrammā jau ir DoubleClick sīkdatnes, citas DoubleClick sīkdatnes netiks nosūtītas.

Papildu informācija par DoubleClick sīkdatnēm saistībā ar DoubleClick reklāmas programmu ir pieejama DoubleClick Privātuma politikas BUJ sadaļā: http://www.google.com/doubleclick/

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret DoubleClick sīkdatņu saņemšanu un deaktivizēt tās, noklikšķinot uz zemāk dotās saites:  http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.htmlTurklāt šajā tīmekļa vietnē izmantojam Google programmu personalizētu reklāmu izvietošanai – Google Remarketing. . Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, ieskaitot Google, izvieto reklāmas interneta vietnēs un izmanto uzkrātās sīkdatnes, lai izvietotu reklāmas saskaņā ar lietotāja iepriekšējiem šo vietņu apmeklējumiem..

Lietotāji, kuri nevēlas redzēt šīs personalizētās reklāmas, var pavisam viegli atspējot Google Remarketing meklēšanas sīkdatnes savos lietotāja iestatījumos interneta pārlūkprogrammā. Jūs jebkurā laikā varat deaktivizēt Google sīkdatņu izmantošanu šim mērķim, noklikšķinot uz zemāk dotās saites: https://policies.google.com/privacy

Vairāk informācijas par Google noteikumiem pieejama šeit:https://policies.google.com/privacy


Microsoft programmas

Savos tiešsaistes piedāvājumos saskaņā ar GDPR regulas 6. panta 1. daļas (f) punktu (leģitīmās intereses) izmantojam arī Microsoft konversijas meklēšanu (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Ja jūs izmantojas Microsoft Bing reklāmu, lai caur to ienāktu mūsu tīmekļa vietnē, Microsoft Bing Ads jūsu datorā izvieto sīkdatnes. Microsoft Bing un mēs varam noteikt, kad kāds ir noklikšķinājis uz reklāmas, ir nosūtīts uz mūsu tīmekļa vietni un ir sasniedzis iepriekš noteiktu reklāmas mērķlapu (konversijas lapu). Mēs varam uzzināt tikai kopējo lietotāju skaitu, kas noklikšķinājuši uz Bing reklāmas un pēc tam nosūtīti uz konversijas lapu. Netiek izpausti nekāda veida lietotāju personas dati. Ja jūs nevēlaties piedalīties meklēšanas procesā, jūs varat attiekties no šim mērķim paredzētās sīkdatnes uzglabāšanas – piemēram, savas pārlūkprogrammas iestatījumos pavisam atspējojot automātisko sīkdatņu glabāšanu. Papildu informācija par datu privātumu un Microsoft Bing izmantotajām sīkdatnēm ir pieejama Microsoft tīmekļa vietnē: http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx 


Izmantojamu sīkdatņu pārskats

Sīkdati

Sīkdatņu tips

Deriguma periods

Opt-Out saite

Google Tag Manager

Funkcional

10 minutes

Opt-Out

Google Analytics

Analysis

2 years

Opt-Out

Google Adwords

Analysis

30 days

Opt-Out

Hotjar

Analysis

1 gads 

Opt-Out

Facebook

Remarketing

1 gads 

Opt-Out

JHProfishop-*

Funkcinis

30 days

Essential for the use webshop

Userlike uslk_c 

Funkcionālā

Sesija

Userlike uslk_s 

Funkcionālā

 1 gads 

Bing

Remarketing

 1 gads 

Opt-Out

Doubleclick

Remarketing

 1 gads 

detailed information will follow

5. Pakalpojumu iegulšana un trešo pušu saturs


Vispārīga informācija

Saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu (leģitīmās intereses) un ar mērķi veicināt mūsu uzņēmuma atpazīstamību, mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam šādu sociālo tīklu spraudņus: Facebook, LinkedIn, Twitter un Google+. Ar to saistītā komercinterese GDPR izpratnē tiek uzskatīta par leģitīmo interesi. Atbildību par darbību atbilstību datu privātuma noteikumiem jānes attiecīgā pakalpojuma sniedzējam.

Savā tiešsaistes piedāvājumā mēs izmantojam arī trešo pušu piedāvāto saturu un pakalpojumu piedāvājumus, lai iestrādātu to piedāvāto saturu un pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, video vai fontu, saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm (t.i., interese veikt tiešsaistes piedāvājuma analīzi, optimizāciju un nodrošināt tās ekonomisku režīmu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu/saskaņā ar jūsu piekrišanu, kas atrunāta GDPR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktā.

Google ReCaptcha

Saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu (leģitīmās intereses) mēs izmantojam Google Inc. (turpmāk tekstā „Google”) nodrošināto reCAPTCHA pakalpojumu. Šis pieprasījums nosaka, vai ievadi ir veikusi persona, vai tā ir bijusi nepareiza automatizēta datora pieslēgšanās. Pieprasījums ietver IP adreses un, ja nepieciešams, citu datu nosūtīšanu Google, kuri tam nepieciešami reCAPTCHA pakalpojuma nodrošināšanai. Šim mērķim jūsu ievade tiek nosūtīta Google, un tur notiek tālāka datu izmantošana. Izmantojot reCAPTCHA, jūs piekrītat, ka jūsu atpazīstamība var tikt izmantota vecāku darbu digitalizēšanai. Taču, aktivizējot IP adreses anonimizāciju šajā tīmekļa vietnē, Google saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu dalībvalstīs. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un saīsināta tur. Google izmanto šo informāciju tīmekļa vietnes operatora vārdā, lai izvērtētu šī pakalpojuma izmantošanu. reCAPTCHA ietvaros jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiks saistīta ar nekādiem citiem Google rīcībā esošajiem jūsu datiem. Dažādie Google datu privātuma noteikumi attiecas arī uz šiem datiem.

Papildu informācija par Google datu privātuma noteikumiem pieejama: https://policies.google.com/privacy

Google Maps

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Maps, lai attēlotu kartes un plānotu maršrutus. Google Maps nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Izmantojot šo tīmekļa vietni, lietotājs piekrīt, ka gan automātiski apkopotos, gan lietotāja ievadītos datus (ieskaitot IP adresi) Google, kāds no tā pārstāvjiem vai trešās puses pakalpojuma sniedzējs saglabā, apstrādā un izmanto. Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas atrunāta GDPR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktā. Google Maps lietošanas noteikumi pieejami saitē: https://www.google.com/help/terms_maps/

Sīkāka informācija par caurskatāmību un izvēlēm, kā arī datu privātuma noteikumiem ir pieejama google.de datu privātuma centrā: https://policies.google.com/privacy 

Google Tag Manager

Saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm (t.i., interese veikt tiešsaistes piedāvājuma analīzi, optimizāciju un nodrošināt ekonomisko režīmu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu) šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam Google Tag Manager. Šis pakalpojums ļauj veikt tīmekļa vietnes tagu pārvaldīšanu, izmantojot saskarni. Google Tag Manager vienkārši ievieto tagus. Netiek nosūtītās nekāda veida sīkdatnes, un netiek ievākti nekādi dati. Google Tag Manager palaiž citus tagus, kuri var ievākt datus. Google Tag Manager nav piekļuves šiem datiem. Ja funkcija tiek deaktivizēta domēna vai sīkdatņu līmenī, tā attiecas uz visiem meklēšanas tagiem ar nosacījumu, ka tie ievietoti, izmantojot Google Tag Manager. Vairāk informācijas par Google Tag Manager ir pieejama saitē:https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

YouTube

Saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm (t.i., interese veikt tiešsaistes piedāvājuma analīzi, optimizāciju un nodrošināt ekonomisko režīmu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu) Jungheinrich tīmekļa vietnē ir iestrādātas YouTube pakalpojuma funkcijas, video rādīšanai un atskaņošanai. Šīs funkcijas nodrošina YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Papildu informācija pieejama YouTube datu privātuma noteikumos.

Šajā gadījumā tiek izmantots augstākas kategorijas datu privātuma režīms, kur, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja informāciju, lietotāja informācija tiek uzglabāta tikai, kad tiek uzsākta video atskaņošana. Ja jūs uzsākat atskaņot iestrādātu YouTube video, YouTube izmanto sīkdatnes, lai apkopotu informāciju par lietotāja darbībām. Saskaņā ar YouTube sniegto informāciju dati, cita starpā, tiek izmantoti, lai apkopotu statistiku par video, uzlabotu lietošanas iespējas un novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Neskatoties uz to, vai iestrādātais video tiek atskaņots vai nē, katru reizi, atverot Jungheinrich tīmekļa vietni, tiek izveidots savienojums ar Google "DoubleClick" tīklu, kas rada tālāku datu apstrādi, kuru Jungheinrich nevar ietekmēt.

Papildu informāciju par to, kā YouTube izmanto sīkdatnes, lietotāji var iegūt YouTube datu privātuma paziņojumā vietnē:https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

Userlike

Pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (piekrišana), šī vietne izmanto sabiedrības Userlike UG (haftungsbeschränkt) ražoto tiešsaistes tērzēšanas programmatūru. Jūs varat izmantot Userlike, lai tērzētu ar mūsu darbiniekiem reālajā laikā. Tērzēšanas sākumā tiek apkopoti šādi personas dati:

tērzēšanas datums un laiks,

pārlūkprogrammas veids / versija,

IP adrese,

izmantotā operētājsistēma,

iepriekš apmeklētās vietnes URL,

nosūtīto datu apjoms un, ja jūs (pēc izvēles) norādāt: vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

Atkarībā no tā, kā virzās saruna ar mūsu darbiniekiem, tērzēšanas laikā jūs varat iesniegt arī citus personas datus. Šo datu veids ir atkarīgs no jūsu pieprasījuma priekšmeta.

Piekļūstot mūsu veikalam un pieņemot funkcionalitātes sīkdatnes, no AWS Cloudfront kā JavaScript datne tiek ielādēts tērzēšanas logrīks. Tērzēšanas logrīks tehniski attēlo jūsu datorā izveidoto pirmkodu, kas ļauj tērzēt. 

Turklāt mēs 12 mēnešus uzglabājam tiešsaistes tērzēšanas vēsturi. Tā rezultātā klientiem nav nepieciešams izskatīt lielu pieprasījumu apjomu. Turklāt tērzēšanas datu uzglabāšana palīdz mums nodrošināt savu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību un uzraudzīt mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ja nevēlaties, lai jūsu tiešraides tērzēšanas vēsture tiktu saglabāta, nevilcinieties un sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Mēs nekavējoties izdzēsīsim saglabāto tiešsaistes tērzēšanas vēsturi un visus citus jūsu datus.

Papildu informāciju var atrast Userlike Datu apstrādes noteikumos.

6. Datu pārsūtīšana trešajām pusēm

Dati trešajām personām tiek pārsūtīti tikai saskaņā ar tiesiskajām prasībām un datu privātuma paziņojumā noteikto kārtību. Mēs sniedzam lietotāju datus trešajām pusēm tikai, kad tas nepieciešams, piemēram, līgumsaistību izpildei saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunktu vai saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm atbilstoši GDPR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktam, lai nodrošinātu ekonomisku un efektīvu uzņēmējdarbību.

Gadījumos, kad mēs piesaistām apakšuzņēmējus pakalpojumu nodrošināšanai, mēs veicam nepieciešamos juridiskos drošības pasākumus un atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai pasargātu personas datus saskaņā ar attiecīgajām likumdošanas prasībām.

7. Saņēmēji ārpus ES

Izņemot šajā datu privātuma paziņojumā atrunāto datu apstrādi, mēs nenododam jūsu datus saņēmējiem, kas reģistrēti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Jūsu tiesības

Pārskats

Papildus tiesībām atsaukt piekrišanu, ja tas atrunāts likumdošanā, jums ir vēl šādas tiesības:

 • tiesības saņemt informāciju par personas datiem, kurus mēs glabājam saskaņā ar GDPR 15. pantu;
 • tiesības izlabot nepareizus vai nepilnīgus datus saskaņā ar GDPR 16. pantu;
 • tiesības pieprasīt dzēst mūsu uzglabātos personas datus saskaņā ar GDPR 17. pantu, ja vien nav jāievēro ar likumu vai līgumā noteikti saglabāšanas periodi vai citas ar likumu noteiktas saistības/tiesības par tālāku uzglabāšanu;
 • tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar GDPR 18. pantu;
 • tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. pantu.

Tiesības atsaukt datu izmantošanu

Ja lietotājs nevēlas, ka Jungheinrich Lift Truck SIA izmanto tā datus iekšējām vajadzībām, lietotājs saskaņā ar GDPR 21. panta 2.-4. punktu jebkurā brīdī ir tiesīgs to atsaukt tiesības izmantot un apstrādāt datus. Jums vienkārši jānosūta attiecīgs e-pasts uz adresi info@jungheinrich.lv.

9. Datu drošība

Visi datu, kurus jūs iesniedzat personīgi, t.sk. jūsu maksājumu informācija, tiek pārsūtīti, izmantojot vispārpieņemtu un drošu standartu SSL (Secure Socket Layer). SSL ir drošs un pārbaudīts standarts, kas tiek izmantots arī, piemēram, tiešsaistes banku pakalpojumiem. Drošu SSL savienojumu var atpazīt pēc simbola „s” pēc http (t.i.: ...) pārlūkprogrammas un pēc piekaramās slēdzenes simbola pārlūkprogrammas apakšējā daļā.

Mēs izmantojam atbilstošas tehniskās un organizatoriskās drošības metodes, lai pasargātu jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā, no dažādām manipulācijām, daļējas vai pilnīgas zaudēšanas vai neatļautas trešo pušu piekļuves. Mēs pastāvīgi uzlabojam mūsu uzņēmuma drošības pasākumus atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Funkcionālās sīkdatnes ir atspējotas!

Ja vēlaties sarunāties ar pārdošanas aģentu, izmantojot tērzēšanu, jums ir jādod mums atļauja iespējot funkcionālos sīkfailus. Mēs varam tos aktivizēt, ja Jūs nospiežat tālāk esošo pogu, vai arī varat patstāvīgi konfigurēt sīkfailus, izvēloties sīkfailu iestatījumus zemāk.