E-veikala privātuma politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JUNGHEINRICH LIFT TRUCK" (turpmāk - JH Profishop, arī – mēs - attiecīgos locījumos) rīcība ar konfidenciāliem datiem un privātās sfēras aizsardzība ir ļoti svarīga.

Turpinājumā mēs Jūs informēsim par personas datu apstrādi (darbībām ar personas datiem), kas tiek veikta JH Profishop e-veikala https://www.jh-profishop.lv (turpmāk – E-veikals) darbības ietvaros. Šī informēšana tiek veikta, lai sniegtu Jums informāciju par personas datu apstrādi un ļautu paredzēt E-veikala izmatošanas sekas un lai izpildītu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14. panta prasības.

Kas ir Jūsu personas datu pārzinis?

Jūsu personas datu pārzinis ir JH Profishop.
JH Profishop kontaktpersona saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem ir:
Datu aizsardzības speciālists Nils Tjuļikins
Adrese: Ritausmas iela 23, Rīga, LV-1058
Telefons: +371 67813913
E-pasts: nils.tjulkins@jungheinrich.lv

Ar JH Profishop datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz augstāk minēto adresi, norādot, ka sūtījums adresēts JH Profishop datu aizsardzības speciālistam, vai izmantojot e-pastu.

Kādi personas dati tiek iegūti un apstrādāti?

Lai iepirktos E-veikalā, ir vēlams izveidot profilu, toties pirkumu var veikt arī bez tā. Profila izveidei mēs lūdzam sniegt mums un profila izveides rezultātā mēs saņemam šādus datus:

 • Personas, kura ir tiesīga veikt pasūtījumus un ar kuru JH Profishop varēs nepieciešamības gadījumā sazināties saistībā ar pasūtījuma noformēšanu, apmaksu un piegādi, vārds, uzvārds, e-pasta adrese (turpmāk - Kontaktpersona). 
 • Informācija par uzņēmumu, kura vārdā un uzdevumā tiek veikts pasūtījums – nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, interneta vietnes adrese.
 • U.c. profila izveidei un pasūtījuma veikšanai, noformēšanai un izpildei nepieciešamā informācija.

Kādi personas dati tiek iegūti un apstrādāti?

Personas dati mums ir nepieciešami, lai nodrošinātu līguma par preču pārdošanu un piegādi noslēgšanu un izpildi - pasūtījuma noformēšanu E-veikalā, apmaksu un piegādi. Mēs varam sazināties ar Kontaktpersonu, lai precizētu informāciju par pasūtījumu, tā specifikāciju, piegādi, apmaksu, lai uzzinātu viedokli par E-veikala darbības un mūsu sniegto pakalpojumu un piegādāto preču kvalitāti. Pasūtījuma apmaksas rēķins tiek nosūtīts uz Kontaktpersonas e-pasta adresi. Šī e-pasta adrese ir nepieciešama arī profila izveidei un profila piekļuves un izmantošanas nodrošināšanai. E-veikalā izveidotais profils nodrošina, ka atkārtotu pirkumu, pasūtījumu gadījumā, nav atkārtoti jāsniedz līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamā informācija.

Personas dati var tikt izmantoti arī  esošo vai iespējamo iebildumu, pretenziju risināšanas nolūkos pirms tiesas vai tiesvedības procesa ietvaros.

Ja Jūs esat veicis atzīmi par pieteikšanos mūsu e-pasta jaunumu paziņojumu saņemšanai, tad šīs personas datu apstrādes nolūks ir uz Jūsu norādīto e-pasta adresi regulāri ( ne biežāk par 1 reizi mēnesī), sniegt informāciju par JH Profishop esošajiem vai plānotajiem pakalpojumiem, iegādei piedāvātajām precēm vai citu ar JH Profishop tēlu un darbību saistītu informāciju. Tādā veidā mēs reklamējam savus pakalpojumus, tēlu un tas ir nepieciešamas, lai mums būtu iespēja efektīvi veikt komercdarbību.

Ja Jūs esiet devis piekrišanu sīkdatņu izvietošanai, tad šī datu apstrāde tiek veikta ar mērķi personalizēt saturu un reklāmas, nodrošināt sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datu plūsmu. Vairāk informāciju par sīkdatnēm meklējiet politikas sadaļā “Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?”.

Kāds ir personas datu iegūšanas un izmantošanas pamatojums?

Personas datu apstrādes, kura tiek veikta E-veikala izmantošanas ietvaros un vajadzībām, pamatojums ir JH Profishop leģitīmās intereses efektīvi veikt uzņēmējdarbību – slēgt un nodrošināt izpildi preču pārdošanas un piegādes līgumiem, saglabāt informāciju par līgumu izpildi iespējamo strīdu, pretenziju risināšanas nolūkos, uzzināt klientu viedokli par JH Profishop preču un pakalpojumu kvalitāti, lai nepieciešamības gadījumā veiktu uzlabojumus.

Personas datu apstrāde var tikt veikta, arī izpildot JH Profishop likumā noteiktus pienākumus, piemēram, likumā noteiktos gadījumos un apjomā saglabājot informāciju grāmatvedības prasību izpildes nolūkos.

Mēs sagaidām, ka Jūs, izveidojot E-veikala profilu nododat mums savus personas datus, tomēr gadījumā, ja Jūs nododat mums citas fiziskas personas datus, tad Jūs kā personas datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē esat atbildīgs par to, lai šai nodošanai pastāv atbilstošs tiesisks pamatojums un ir izpildītas citas šādai personas datu nodošanai piemērojamās personas datu aizsardzības prasības. Jums ir pienākums iepazīstināt fizisko personu, kuras personas datus Jūs nododat, par šo privātuma politiku.

Izveidojot E-veikala profilu un tādā veidā nododot mums personas datus, Jūs apliecināt, ka Jums un personai, kuras personas dati tiek mums nodoti, ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu.

Personas datu nodošana ir nepieciešama E-veikala profila izveidei, kurš attiecīgi nodrošina iespēju iepirkties E-veikalā. Ja mūsu pieprasītie personas dati netiks sniegti, tad mēs nevaram nodrošināt iespēju iepirkties E-veikalā.

Ja E-veikala profila izveides ietvaros Jūs esat veicis atzīmi par pieteikšanos mūsu e-pasta jaunumu paziņojumu saņemšanai, mēs uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim saiti. Veicot minēto atzīmi un noklikšķinot uz mūsu atsūtīto saiti (Double Opt-in), Jūs dodiet piekrišanu tam, ka mēs izmantosim šo e-pasta adresi, lai sūtītu informāciju par JH Profishop esošajiem vai plānotajiem pakalpojumiem, iegādei piedāvātajām precēm vai citu ar JH Profishop tēlu un darbību saistītu informāciju. Jūsu dati šī procesa ietvaros netiks nodoti  trešajām personām, kā ari mēs neveiksim profilēšanu – visi saņēmēji saņems vienāda satura sūtījumus un mēs neveiksim Jūsu pasūtījumu/pirkumu vēstures analīzi, lai sūtītu Jums piemērotu informāciju.

Pieteikšanos mūsu e-pasta jaunumu paziņojumu saņemšanai un tādējādi piekrišanas došana ir brīvprātīga un Jums ir iespēja to nedot, saglabājot iespēju iepirkties E-veikalā. Kā arī gadījumā, ja piekrišana tiks iedota, Jums ir iespēja to jebkurā brīdī atsaukt - Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmāku jaunumu vēstuļu saņemšanas, noklikšķinot uz katras jaunumu vēstules beigās norādītās saites, vai tiešsaistē, izmantojot mūsu Piekrišanas atsaukšanas formu.

Kādiem saņēmējiem mēs varam nodot saņemtos personas datus?

E-veikala darbības ietvaros saņemtos personas datus mēs, nepieciešamības gadījumā varam nodot šādiem saņēmējiem:

 • preču/sūtījumu piegādes uzņēmumiem, kuriem ir uzdots veikt piegādi, saņemtā pasūtījuma piegādes izpildīšanas nolūkā;
 • kredītiestādēm, kurām ir uzdots veikt maksājumu, piemēram, gadījumā, ja mums ir nepieciešams pircējam atgriezt tā veikto maksājumu;
 • mūsu revidentiem, uzņēmējdarbības konsultantiem iekšēju procesu pārbaudes un atbilstības nodrošināšanas nolūkos;
 • valsts iestādēm likumā noteiktajos gadījumos;
 • sadarbības partneriem kā personas datu apstrādes pārziņiem, piemēram, sīkdatņu izvietošanas nodrošināšanas nolūkā;
 • citiem pakalpojumu sniedzējiem kā personas datu apstrādātājiem, kuri darbojas mūsu vārdā un uzdevumā, piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanas nolūkā.

Kādā apjomā un cik ilgi personas dati tiek apstrādāti?

JH Profishop veic personas datu apstrādi tikai tādā apjomā, kā tas ir saprātīgi nepieciešams apstrādes nolūka sasniegšanai un, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.

JH Profishop glabā personas datus likumā noteiktā termiņa ietvaros vai arī līdz brīdim, kad tiek sasniegts konkrētais personas datu apstrādes nolūks, bet jebkurā gadījumā, ne ilgāk kā 5 gadus pēc pēdējā no Jūsu profila veiktā pasūtījuma izpildes dienas. 

Gadījumā, ja no Jūsu profila pēdējā pirkuma izpildes ir pagājuši vairāk nekā 1 gads JH Profishop konkrēto E-vaikala profilu dzēš un veic visas ar profilu saistītās informācijas arhivēšanu, ievērojot šajā nodaļā noteikto maksimālo personas datu glabāšanas termiņu.   

Kā mēs nodrošinām Jūsu datu drošību?

Jūsu personas, izmantojot SSL, šifrētā veidā tiek pārraidīti turpmāk minētajās E-veikala sadaļās:

 • Pilns pirkuma groza un pasūtīšanas process;
 • Reģistrācija veikalam;
 • Mans konts;
 • Pieteikšanās jaunumu vēstulei.

JH Profishop nodrošina E-veikala vietni un citas tā pārvaldībā esošās sistēmas ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai novērstu Jūsu personas datu zudumu un trešo personu piekļuvi Jūsu datiem veicot to iznīcināšanu, mainīšanu vai izplatīšanu. Jūsu lietotāja kontam ir iespējams piekļūt tikai, izmantojot iepriekš reģistrēto paroli. Ņemiet vērā, ka Jūsu profila piekļuves informācija, ieskaitot, paroli ir konfidenciāla informācija. Paroli ir aizliegts darīt zināmu trešajām pusēm, tostarp, beidzot darbu E-veikalā pārlūkprogrammas logs ir jāaizver.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Lai E-veikala apmeklējumu veidotu atraktīvu un padarītu iespējamu noteiktu funkciju izmantošanu, JH Profishop izmanto tā dēvētās sīkdatnes. Tās ir mazas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu gala ierīcē.

Dažas no JH Profishop izmantotajām sīkdatnēm pēc pārlūka sesijas beigām, tātad pēc Jūsu pārlūka aizvēršanas, atkal tiek dzēstas (tā sauktās sesijas sīkdatnes). Citas sīkdatnes paliek jūsu gala ierīcē, un ļauj JH Profishop vai mūsu sadarbības partneriem atpazīt Jūsu pārlūku nākamajā apmeklējuma reizē (pastāvīgās sīkdatnes).

Jūs savu pārlūku jebkurā laikā varat iestatīt tā, lai turpmāk Jūs tiktu informēts par sīkdatņu izvietošanu un varētu izlemt par piekrišanu katrai atsevišķajai sīkdatnei vai arī noteiktos gadījumos vispār noraidīt piekrišanu sīkdatnēm. Sniedzot savu piekrišanu sīkdatnēm, Jūs arī piekrītiet, ka Jūsu dati var tikt nodoti uz valstīm ārpus ES vai EEZ. Nesniedzot savu piekrišanu sīkdatnēm, var tikt ierobežota E-veikala funkcionalitāte.

E-veikala ietvaros tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes:

Google Analytics un Google Tag Manager (E-veikala analīzei)

Google Analytics un Google Tag Manager ir Google Inc. (“Google”) tīmekļa vietnes analīzes pakalpojumi. Google Analytics izmanto tā dēvētās “sīkdatnes”. Sīkdatņu radītā informācija par to, kā Jūs izmantojat E-veikalu, parasti tiek pārraidīta Google serverim ASV un tur saglabāta. Tomēr, aktivējot IP anonimizāciju šajā tīmekļa vietnē, Google saīsina Jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstu un citu Eiropas Ekonomiskās zonas valstu ietvaros. Tikai izņēmuma gadījumos Google serverim ASV tiek pārraidīta pilna IP adrese un saīsināta tur. Šīs tīmekļa vietnes uzturētāja uzdevumā Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, lai sagatavotu informāciju par aktivitātēm tīmekļa vietnē un lai tīmekļa vietnes uzturētājam sniegtu citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu. Google Analytics no Jūsu pārlūka nosūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google datiem.
Jūs varat novērst, ka sīkdatnes radītie un uz Jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu attiecinātie dati (tostarp IP adrese) tiek nodoti Google, kā arī to, ka Google šos datus apstrādā, lejupielādējot un instalējot šajā saitē http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de pieejamo pārlūka spraudni.

Plašāku informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību Jūs atradīsiet šeit.

Google AdWords un Conversion-Tracking (tiešsaistes reklāmas programma)

Šīs sīkdatnes tiek izvietotas, ja lietotājs noklikšķina uz kādu no Google aktivētajām reklāmām. Trešie piedāvātāji, tostarp Google, internetā aktivizē tīmekļa vietņu reklāmas un izmanto saglabātās sīkdatnes reklāmu aktivēšanai, pamatojoties uz lietotāja šīs tīmekļa vietnes iepriekšējiem apmeklējumiem (“veicinošā tirgvedība”). Google šo informāciju eventuāli var nodot trešajām personām, ciktāl tas ir noteikts likumā vai ciktāl Google uzdevumā šos datus apstrādā trešās personas. Google nekādā gadījumā Jūsu IP adresi nesasaista ar citiem Google datiem. Plašākas norādes par Google nosacījumiem jūs atradīsiet šeit.Jūs jebkurā laikā variet iebilst datu ievākšanai un saglabāšanai, kura tiek veikta pamatojoties uz šīm sīkdatnēm. Jūs varat deaktivēt sīkdatņu izmantošanu no Google puses, ejot uz lapu, kas paredzēta Google reklāmas deaktivēšanai. Jūs varat deaktivēt arī sīkdatnes, kas tiek izmantotas Conversion-Tracking, iestatot savu pārlūku tā, lai tiktu bloķētas sīkdatnes no domēna googleadservices.com. Tomēr JH Profishop norāda uz to, ka šādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnā apjomā izmantot visas E-veikala funkcijas.

Facebook Inc. (“Facebook”) un Custom Audiences (veicinošā tirgvedība) 

Custom Audiences kalpo tam, lai šī E-veikala apmeklētājiem sociālā tīkla Facebook apmeklējuma ietvaros tiktu prezentētas ar interesēm saistītas reklāmas (“Facebook-Ads”). Šim nolūkam E-veikalā tiek implementēts Facebook veicinošās tirgvedības spraudnis (tags). Izmantojot šo spraudni, E-veikala apmeklējuma laikā tiek izveidots tiešs savienojums ar Facebook serveriem. Šai procesā Facebook serveriem tiek pārraidīta informācija par to, ka Jūs esat pameklējis šo tīmekļa vietni, un Facebook šo informāciju pakārto Jūsu personiskajam Facebook lietotāja kontam. Plašāku informāciju par to, kā Facebook ievāc un izmanto datus, kā arī par Jūsu ar to saistītajām tiesībām un iespējām aizsargāt savu privāto sfēru Jūs varat atrast Facebook personas datu aizsardzības paziņojumā https://www.facebook.com/about/privacy. Alternatīvi Jūs varat deaktivizēt veicinošās tirgvedības funkciju Custom Audiences šeit: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Šim nolūkam jums ir jāpierakstās Facebook.

Šeit sniedzam Jums vispārēju ieskatu par E-veikalā izmantoto sīkdatņu veidiem un to darbības laiku:

Sīkdatne

Veids

Darbības laiks

“I_like_PS-Cookie”

funkcionāla

100 dienas

Pirkumu grozs

funkcionāla

30 dienas

ishop.usertype

funkcionāla

3 mēneši

LastSeen

funkcionāla

30 dienas

rememberMe

funkcionāla

30 dienas

WISHLIST

funkcionāla

30 dienas

Google Tag Manager

analīze

10 minūtes

Google Analytics

analīze

2 gadi

Google Adwords

analīze

30 dienas

Matelso

analīze

30 dienas

Facebook

veicinošā tirgvedība

1 gads

Emarsys

veicinošā tirgvedība

1 gads

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums ir tiesības pieprasīt JH Profishop piekļuvi saviem personas datiem, neprecizitāšu gadījumā tos labot un, ja zudis to apstrādes juridiskais pamats, pieprasīt to dzēšanu. Personai, kuras personas dati ir mūsu rīcībā ir tiesības pieprasīt tā personas datu apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret JH Profishop veikto tās personas datu apstrādi, kā arī tiesības mums prasīt nodrošināt iespēju pārnest personas datus citai juridiskai vai fiziskai personai, tostarp, elektroniskā veidā. 

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret JH Profishop veikto Jūsu personas datu apstrādi, kura tiek veikta pamatojoties uz JH Profishop leģitīmajām interesēm, par to rakstiski informējot JH Profishop. 

Papildus, Jums jebkurā brīdī ir tiesības pieprasīt JH Profishop sava profila dzēšanu, kā rezultātā konkrētais profils tiek slēgts un tiek veikta ar profilu saistītās informācijas arhivēšana un tie tiek glabāti atbilstoši šīs politikas nosacījumiem. 

Gadījumā, ja Jūs esiet devis savu piekrišanu mūsu e-pasta jaunumu paziņojumu saņemšanai, Jums ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt, izmantojot Piekrišanas atsaukšanas formu vai par to rakstiski informējot JH Profishop.

Gadījumā, ja Jūs vēlieties izmantot kādu no šajā sadaļā norādītajām tiesībām, lūdzu, vērsieties pie mums, izmantojot šajā politikā norādīto JH Profishop kontaktinformāciju. 

Papildus, gadījumā, ja Jūs uzskatiet, ka JH Profishop ir pārkāpis Jūsu tiesības, Jums ir iespēja vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību.

Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija:

Adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis: 67 22 31 31
E-pasts: info@dvi.gov.lv